Team Toy☆GunGun Hotaru Tachibana Masamune Matsuoka Tooru Yukimura Haruki Hosokawa Team Hoshishiro Nagamasa Midori Takatora Fujimoto Ichi Akabane Haruka Hosokawa Team Nine Tails Nobunaga Nishi Nouhide Minami Ranmaru Kita Supporting Characters Kanae Yajima Hanako Sagara Toshizō Usanagi Soushi Kamenashi Megumu Yukawa Mikisaburou Koumoto List of Episodes Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5 Episode 6 Episode 7 Episode 8 Episode 9 Episode 10 List of Manga Chapters Music Recent blog posts